Giá dầu Brent dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Giá p tăng bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái.

Bây giờ, chúng tôi cần theo dõi giao dịch sắp tới theo đường hỗ trợ tăng lên 43,50, vì bước lên trên nó sẽ dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính nhắm mục tiêu 46,35 khu vực như một trạm tiếp theo, trong khi giữ dưới mức đó sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực bổ sung mà mục tiêu 41,25 theo sau là 39,44 trên cơ sở ngắn hạn.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 45,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập