Giá bạc trong mô hình tiếp tục - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của giá bạc bị giới hạn trong kênh giảm giá nhỏ mà chúng tôi tin rằng nó hình thành mô hình cờ tăng, điều đó có nghĩa là vi phạm 22,85 sẽ kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình này và thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, là chính tiếp theo của chúng tôi mục tiêu được đặt tại 24.00. các mục tiêu bắt đầu bằng cách thử nghiệm 21,60 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,20 và kháng cự 23,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish