Giá vàng tiếp tục tăng - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc ở ngưỡng 1900.00 $, để hiển thị giao dịch đi ngang gần mức này, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng và vượt qua mức đã đề cập để hướng tới mục tiêu chờ đợi tiếp theo của chúng tôi tại 1920.80.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1860.00 sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực trong ngày mà mục tiêu kiểm tra 1835.00 và có thể mở rộng đến 1810.00 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish