USDCAD chạm vào mục tiêu - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cố gắng chạm vào mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1.3362 và tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc ở đó để hiển thị một số xu hướng tăng nhẹ và dao động trong khoảng 1.3400, nhận thấy rằng stochastic bắt đầu mất đà tích cực, trong khi EMA50 hình thành áp lực tiêu cực liên tục chống lại giá.

Do đó, các yếu tố này hỗ trợ cơ hội phá vỡ 1.3362 để mở đường cho việc mở rộng làn sóng giảm giá trên cơ sở ngắn hạn, khi mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 1.3270, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là giữ dưới 1.3495 để tiếp tục mức giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3320 và kháng cự 1.3470.

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish