USDJPY đạt được mục tiêu - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 106,44 sau khi mở cửa hôm nay với mức giảm rõ ràng, nhấn mạnh vào mức này trong nỗ lực phá vỡ nó, để hỗ trợ các kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trong ngày và ngắn hạn, lưu ý vượt qua mức được đề cập sẽ mở đường hướng tới 105,20 làm mục tiêu chính tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá hiện tại, để tiếp tục gợi ý xu hướng giảm giá cho

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 105,70 và kháng cự 107,00

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish