GBPUSD cố gắng vi phạm - Phân tích - 24-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tiếp tục giao dịch tích cực của mình để bắt đầu tấn công mức 1.2777, được hỗ trợ bởi EMA50, tiếp tục mang giá từ bên dưới, chờ vi phạm mức đã đề cập để xác nhận mở rộng sóng tăng lên tới 1.2930 đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.2630 như một điều kiện ban đầu để tiếp tục tăng đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.2650 hỗ trợ và 1.2850 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish