Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 02-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã vượt qua ngưỡng kháng cự của tam giác đối xứng và cố gắng tránh xa ngưỡng kháng cự này, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu mức 0,7064 ban đầu, nhắc nhở bạn rằng việc giữ trên 0,6840 là quan trọng để đạt được các mục tiêu chờ đợi. cho hôm nay: Bullish