Phân tích cuối ngày cho EURUSD 23-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tăng mạnh để vi phạm mức 1,1600 và cố gắng giữ trên mức đó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, nhắm mục tiêu 1.1715 làm trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.1560 để tiếp tục tăng đề xuất.