Tesla trong bối cảnh triển vọng tích cực - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Tesla trở lại cao hơn trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng tăng chính cùng với đường xu hướng, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, đánh dấu lợi nhuận 1,53%, với tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI.

Do đó, chúng tôi tái khẳng định triển vọng tích cực của chúng tôi đối với cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự 1.790, với sự hỗ trợ của 1.431.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish