Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 23-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ sáng, nhận thấy rằng stochastic tiếp tục đạt được động lực tích cực, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho đến ngày hôm nay miễn là mức 0,7000 vẫn còn nguyên, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi được định vị tại 0,7200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7080 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish