Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 23-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục giao dịch tích cực để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 45,00, chờ đợi để vượt qua mức này để mở đường hướng tới mục tiêu tiếp theo đạt 46,35, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho Phần còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 43,35 để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 43,00 hỗ trợ và kháng cự 46,35.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish