Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 23-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực hiện đang rời khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá, hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng mà mục tiêu kiểm tra mức 43,05 ban đầu, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ mở rộng làn sóng tăng lên tới 45,00, trong khi giữ ở trên 41.10 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish