Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 02-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent vẫn bị giới hạn trong nêm tăng xuất hiện trên biểu đồ, bị kẹt giữa các mức xác nhận xu hướng được thể hiện bởi mức hỗ trợ 41,45 và mức kháng cự 42,90, vì nó phải đối mặt với mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật, giữ cho tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ.

Vi phạm một trong các mức được đề cập ở trên sẽ cung cấp tín hiệu tốt hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,38.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập