Cập nhật giữa ngày cho Bạc 23-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cung cấp giao dịch tích cực mới và cố gắng vượt qua rào cản 23,00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, được EMA50 hỗ trợ liên tục, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 24,00, trong khi giữ ở trên 21,60 biểu thị điều kiện chính để tiếp tục làn sóng tăng giá. p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish