Cập nhật giữa ngày cho Vàng 23-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh mẽ vượt qua mức 1870,00 và đứng đầu mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1920,80, đại diện cho mức cao được ghi nhận mọi thời đại cho đến nay, để tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, lưu ý rằng vượt qua mức được đề cập sẽ đẩy giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trên cơ sở dài hạn hơn, trong khi giữ trên 1845,00 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng giữa 1845,00 hỗ trợ và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish