Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 23-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực hiện đang cố gắng tiếp tục xu hướng tăng chính, chờ vượt qua mức 1.1600 để xác nhận mở đường hướng tới 1.1715 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong các phiên sắp tới được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 1.1560 như một điều kiện ban đầu để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1500 hỗ trợ và kháng 1.1670.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish