Giá cà phê đang phục hồi - Phân tích - 23-7-2020


Economy analysis


Giá hợp đồng cà phê phải đối mặt với áp lực tích cực mạnh ngày hôm qua khi nhận thấy hình thành đà tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 150,80, để xác nhận lấy lại xu hướng tăng.

Chúng tôi hy vọng mức 105,80 hình thành sự hỗ trợ vững chắc, bên cạnh các tín hiệu động lượng dương liên tục ngẫu nhiên, các yếu tố này cho phép chúng ta mong đợi sớm tiến tới mức 109,70, tiếp theo là cố gắng đạt mức điều chỉnh Fibre 23,6% ở mức 119,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 105,00 đến 109,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish