EURJPY tiếp tục ghi lại các mục tiêu - Phân tích - 23-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã củng cố sự thống trị của xu hướng tăng bằng cách cung cấp mức đóng tích cực mới trên mức điều chỉnh Fibre 50% tại 123,75, để thông báo ghi lại mục tiêu bổ sung đầu tiên ở mức 124,40.

Ngoài ra, việc hợp nhất giá trong kênh tăng và đối mặt với áp lực tích cực mới cho phép chúng tôi mong đợi tiếp tục cuộc tấn công tăng, chờ đợi để đạt mức 125,20, để đối mặt với đường kháng cự của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,75 đến 125,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish