GBPJPY tập hợp những điểm mạnh của mình - Phân tích - 23-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã thành công trong việc thu thập động lượng dương bổ sung ngày hôm qua sau khi stochastic đạt đến các vùng quá mua, để thông báo tiếp cận rào cản 136,65.

Áp lực tích cực liên tục cho phép chúng tôi chờ đợi vượt qua rào cản hiện tại và mở đường để ghi lại các mục tiêu tích cực hơn có thể mở rộng đến mức 137,50 sau đó là các mức 138,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 135,80 đến 137,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish