Bạch kim ghi mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 23-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tăng mạnh lên ngày hôm qua để ghi nhận mục tiêu đầu tiên ở mức 932,50, trong khi giá đạt được đà tích cực sau khi mức ngẫu nhiên đạt mức 80, bên cạnh mức trung bình di chuyển 55 hình thành hỗ trợ bổ sung tại 870,00.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các nỗ lực tăng giá và chờ đợi để ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể kéo dài đến 950,00 sau 1030,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 950,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish