AUDUSD ổn định - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giải quyết khoảng 0,7140, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi sự tiêu cực của nó để tiếp cận các khu vực bán quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, nhắm mục tiêu mức 0,7200 làm trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá của mình trừ khi phá vỡ mức 0,7000 và giữ dưới mức đó. Hỗ trợ 0,7080 và 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish