Giá dầu Brent tiếp tục tăng - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent trở lại tăng sau khi tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng ngày hôm qua, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, bên cạnh EMA50 tiếp tục mang giá từ bên dưới, để giữ kịch bản xu hướng tăng hợp lệ và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi để truy cập 45,00 theo sau là 46,35 mức làm mục tiêu tiếp theo.

Lưu ý rằng việc phá 43,35 sẽ dừng kịch bản tích cực được đề xuất và nhấn vào giá để chuyển sang giảm.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 43,00 và mức kháng cự 46,35.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish