Giá dầu thô giữ ổn định tích cực - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định trên đường hỗ trợ của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50, chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng chính mà các mục tiêu của nó bắt đầu từ 43,05 và mở rộng đến 45,00.

< p>

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 41.10 sẽ dừng mức tăng được đề xuất và nhấn vào giá để bắt đầu điều chỉnh giảm giá trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish