Giá bạc tiếp tục đạt được các mục tiêu tích cực - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Giá bạc quay trở lại tăng mạnh và vượt qua mục tiêu chờ đợi của chúng tôi vào lúc 23:00, chạm mức 23,24 và giảm giá mạnh từ đó, vì nó cho thấy một số điều chỉnh giảm cho làn sóng tăng mạnh gần đây, thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi phá vỡ 22,20 sẽ đẩy giá để đạt được điều chỉnh giảm nhiều hơn và hướng tới 21,60 trước khi quay trở lại để tăng trở lại.

Nói chung, chúng tôi đề nghị tiếp tục sự thống trị của xu hướng tăng trong các phiên sắp tới và các mục tiêu tiếp theo kéo dài đến 24:00, xem xét việc phá vỡ 21,60 sẽ khiến đường ray trong ngày đi xuống.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish