Giá vàng đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp các giao dịch tích cực mới và cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50, hỗ trợ tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1920,80.

Do đó, chúng tôi đang chờ tăng thêm trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc không vượt qua 1870.00 và phá vỡ 1845.00 sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực mà mục tiêu kiểm tra các khu vực 1824.00 trước bất kỳ nỗ lực mới để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1845,00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Bullish