USDCAD tiếp tục giảm - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy xu hướng giảm nhiều hơn dao động trong khoảng 1.3400, đối mặt với áp lực tiêu cực liên tục đến EMA50, điều này hỗ trợ cho kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm nhắm mục tiêu thử nghiệm 1.3362 như một trạm tiếp theo.

Giữ dưới 1.3495 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục mức giảm được đề xuất, lưu ý rằng việc vượt qua mức mục tiêu sẽ đẩy giá để đạt được nhiều mục tiêu tiêu cực hơn đạt 1.3270.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.3330 hỗ trợ và 1.3495 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish