USDJPY nhận được tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY quay trở lại tăng và dao động xung quanh EMA50, nhận thấy rằng stochastic cho thấy các tín hiệu tiêu cực rõ ràng hiện đang chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách thử nghiệm 106,44.

Nói chung, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn trừ khi vi phạm 107,68 và giữ ở trên nó.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,40 và kháng cự 107,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish