EURUSD cần động lực tích cực - Phân tích - 23-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giải quyết xung quanh đường kháng cự của kênh tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, đối mặt với khó khăn để vượt qua nó, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, nhắm mục tiêu mức 1,1715 như tiếp theo Trạm chính.

EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để tiếp tục đề xuất kịch bản tích cực cho giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng việc không vi phạm 1.1600 sẽ buộc giá để cung cấp các giao dịch tiêu cực tạm thời và truy cập 1.1470 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.1500 hỗ trợ và 1.1670 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish