Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 22-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giữ ổn định trên 41,40, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu chồng chéo tích cực được cung cấp bởi stochastic, chờ đợi để truy cập 43,05 như một mục tiêu tiếp theo, trong khi giữ trên 41,40 và 40,65 các mức biểu thị điều kiện chính để tiếp tục tăng dự kiến.