Cập nhật giữa ngày cho Bạc 02-07-2020


Economy analysis


. Điều này sẽ vẫn có hiệu lực với sự ổn định về giá trên 17,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 17,75 và kháng cự 18,40. >

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish