Phân tích cuối ngày đối với Vàng 22-07-2020


Economy analysis


Giá vàng trở lại tăng để cố gắng vi phạm 1865,00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu mức 1920,80 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1845,00 như một điều kiện ban đầu để tiếp tục tăng dự kiến.