Phân tích cuối ngày cho EURUSD 22-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tiếp tục giao dịch tích cực của mình để chạm vào rào cản 1.1600, củng cố kỳ vọng đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 1.1715, trong khi không vượt qua 1.1600 sẽ nhấn vào giá để bắt đầu giảm giá trong ngày sóng nhắm mục tiêu kiểm tra 1,1460 khu vực ban đầu trước bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.