Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 22-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy một số xu hướng giảm giá nhẹ để hướng tới thử nghiệm tiềm năng đối với đường hỗ trợ của kênh tăng giá và EMA50 đáp ứng hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic tiếp cận các khu vực bán quá mức.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng tăng chính nhắm mục tiêu 45,00 theo sau là 46,35 như các trạm chính tiếp theo, trong khi đạt được chúng đòi hỏi phải giữ trên 42,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 43,00 và mức kháng cự 46,35.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish