Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 22-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại để kiểm tra cơ sở hỗ trợ được hình thành trên 41,40, nhận thấy rằng stochastic tiếp tục đạt được đà tích cực, chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng mục tiêu 43,05 ban đầu, lưu ý rằng việc phá vỡ 41,40 sau mức 40,65 sẽ dừng mức đề xuất tăng và nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,65 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish