Cập nhật giữa ngày cho Vàng 02-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục dao động tại đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và stochastic bắt đầu chồng chéo tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu của nó bắt đầu từ 1800.00 và kéo dài đến 1850.00.

Nói chung, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá của mình trừ khi phá vỡ 1765,00 sau đó là các mức 1745,50 và giữ bên dưới chúng, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1760,00 và mức kháng cự 1800,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish