Cập nhật giữa ngày cho Bạc 22-07-2020


Economy analysis


Giá bạc phải đối mặt với áp lực giảm giá điều chỉnh mạnh và tiếp cận rào cản 21,00 $, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi việc củng cố dưới 21,90 và phá vỡ 21,30 sẽ đẩy giá tiếp tục làn sóng điều chỉnh giảm và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 20,85 và mở rộng đến 20,40, trong khi giá cần phải vượt qua 21,90 để tiếp tục đường tăng chính và hướng tới 23:00 như một trạm tích cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 21,00 và mức kháng cự 23,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish