Cập nhật giữa ngày cho Vàng 22-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng trở lại sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự của kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, gợi ý đầu giá cho thử nghiệm tiềm năng đối với đường hỗ trợ của kênh này vào 1820.00 trước khi quay trở lại tăng trở lại, lưu ý rằng việc phá vỡ 1845.00 sẽ xác nhận việc tiếp tục sự suy giảm trong phần còn lại của ngày, trong khi giá cần vi phạm 1865,00 để kích hoạt lại kịch bản xu hướng tăng mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1920,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 1830,00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish