Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 22-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực khi tiếp cận kiểm tra cơ sở hỗ trợ quan trọng đầu tiên ở mức 1.2630, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, thúc giục thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ mức đã đề cập sẽ đẩy giá đạt được nhiều hơn từ chối và hướng tới 1.2515 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Mặt khác, việc củng cố trên 1.2630 sẽ dẫn đến giá tiếp tục theo dõi tăng giá chính mà mục tiêu vi phạm 1.2777 để mở cách để hướng tới 1.2930 như một trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.2600 hỗ trợ và 1.2770 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish