Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 22-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tiêu cực sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 1.1550, điều này có thể buộc giá giảm tạm thời trong các phiên sắp tới và kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày trước khi quay trở lại tăng.

> >

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.1470 hỗ trợ và 1.1650 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish