EURJPY tiếp tục tăng - Phân tích - 22-7-2020


Economy analysis


, để mở đường ghi lại nhiều mục tiêu bắt đầu từ 124,40 sau đó là 125.10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 122,60 đến 123,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish