GBPJPY tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 22-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã đạt 136,45 vào ngày hôm qua, tiếp cận mục tiêu chính đầu tiên được biểu thị bằng mức điều chỉnh Fibre 50% ở 136,65, trong khi sự phục hồi tiêu cực hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến đường tăng do sự hợp nhất chính trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ.

Các yếu tố được đề cập cùng với sự ổn định của hỗ trợ chính 134.00 cho phép chúng tôi giữ tổng quan tăng giá của mình, lưu ý rằng phương pháp ngẫu nhiên đối với các khu vực mua quá mức sẽ cung cấp giá mới động lực tích cực để giảm bớt nhiệm vụ vi phạm rào cản hiện tại và đạt đến trạm tích cực tiếp theo tại 137,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 135,25 đến 137,50

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish