Bạch kim vượt qua mức trung bình di động - Phân tích - 22-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công tạo ra làn sóng tăng mạnh vào ngày hôm qua để giải quyết trên mức trung bình 55 đang hình thành rào cản vững chắc ở mức 865,00, ngăn chặn các nỗ lực tăng giá, trong khi sự ổn định liên tục trên hàng rào này cho phép chúng tôi mong đợi tiếp tục tấn công tăng giá để chạm vào mục tiêu đầu tiên tại 915.00 và vượt qua nó có thể mở rộng giao dịch sang 980.00 trên cơ sở trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 860.00 đến 915.00

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish