Giá đồng tiếp cận rào cản - Phân tích - 22-7-2020


Economy analysis


Giá đồng xác nhận duy trì sự thống trị thiên vị tăng bằng cách hình thành làn sóng tăng mới vào ngày hôm qua và tiếp cận hàng rào 3.000, trong khi tiếp tục ghi lại các mục tiêu đòi hỏi phải vi phạm rào cản hiện tại và giữ vững nó để củng cố cơ hội đạt 3.1200 sau đó chờ chạm vào trước đó được ghi nhận ở mức cao 3.3100.

Lưu ý rằng việc cố gắng thay đổi theo dõi tăng giá dựa trên nỗ lực thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ chính ở mức 2,7800, trong khi lấy đà tích cực hơn sẽ tăng cơ hội về việc đạt được vi phạm cần thiết.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.8800 đến 3.1000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Bullish