AUDUSD vượt qua mục tiêu - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã vi phạm mức 0,7064 và giữ trên mức đó, hỗ trợ tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới và cách mở ra để đạt được mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 0,7200.

Do đó, chúng tôi đang chờ tăng thêm ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 bảo vệ giao dịch bên trong kênh tăng giá chính, lưu ý rằng việc tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 0,7000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7080 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish