Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 02-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD chạm vào mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.2515 và gợi ý đầu giá vi phạm mức này, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 1.2640 theo sau là 1.2777.

Chúng tôi cần xem xét rằng việc không đạt được vi phạm cần thiết có thể đặt giá dưới áp lực tiêu cực nhắm mục tiêu kiểm tra 1.2415 khu vực và có thể mở rộng đến 1.2304 trước bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2400 và kháng cự 1.2590.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish