Giá dầu Brent di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tích cực mới vào ngày hôm qua và tiếp cận rào cản 45,00, để hỗ trợ cơ hội tiếp tục kịch bản xu hướng tăng, được tổ chức bên trong các kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi hướng tới 46,35 như một mục tiêu chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trừ khi phá vỡ mức 42,80 và giữ mức đóng cửa hàng ngày bên dưới nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 43,00 và mức kháng cự 46,35.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish