Kiểm tra giá dầu thô - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô kiểm tra mức kháng cự đã bị phá vỡ trở thành hỗ trợ tại 41,40 và bắt đầu tăng mạnh từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trên cơ sở ngắn hạn và trong thời gian ngắn, được hỗ trợ bởi sự tiếp cận ngẫu nhiên, chờ đợi để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi tại 43,05, lưu ý rằng việc vi phạm cấp độ này được coi là chìa khóa tích cực để đạt được nhiều lợi ích hơn trên cơ sở lâu dài.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới với điều kiện ổn định giá trên 40,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,65 và kháng cự 43,50.

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish