Giá bạc đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đạt được các cuộc biểu tình tăng giá mạnh mẽ mới, khi nó mở cửa ngày hôm nay với mức tăng mạnh để tiếp cận rào cản 23,00 đô la, bị ảnh hưởng bởi tuyên bố của tổng thống Mỹ về tình hình tồi tệ hơn có thể xảy ra của coronavirus trên khắp Hoa Kỳ, dẫn đến giá sẽ đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn trong giai đoạn sắp tới và mục tiêu tiếp theo đạt đến 23:00. và nhấn vào giá để chuyển sang giảm trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 21,90 và kháng cự 23,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish