USDCAD vượt qua mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã giảm mạnh vào ngày hôm qua để vượt qua mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 1.3500 và giải quyết gần rào cản 1.3400, hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng giảm giá dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.3362.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng giảm giá được đề xuất, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 1.3612 để tiếp tục kịch bản tiêu cực được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3350 và mức kháng cự 1.3500. p>