USDJPY nối lại sự suy giảm - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 106,44, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm giá hợp lệ và hoạt động, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ mức đã đề cập sẽ mở rộng mức giảm sóng để đạt 105,20 như một trạm tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 107,68 sẽ ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và khiến giá sẽ tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 105,90 hỗ trợ và 107,20 kháng cự

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bearish